Wij nemen jouw privacy zeer serieus en zullen informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je een mail sturen naar info@attic-art.nl

Doelen waarvoor de gegevens verzameld worden

Als leverancier op het gebied van kunst en reproducties van Jacqueline Nieuwendijk verzamelen wij de nodige klantgegevens:
– voornaam, initialen, achternaam, adres

– telefoonnummer, emailadres, voor contact over leveringen, opdrachten, uitnodigingen, etc

Deze gegevens worden door de klanten zelf aangeleverd tijdens bestellen via de website of via telefoon, email of aanmeldformulieren via onze website, waarbij deze klanten kunnen inschrijven of informatieaanvragen kunnen indienen.

  • Uitvoeringsvoorwaarden. Persoonsgegevens die een persoon aanlevert zijn een voorwaarde voor de uitvoering van een contract of overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht, of levering van een kunstwerk.
  • Persoonsgegevens die door Attic-Art worden gevraagd zijn een voorwaarde om aan de wettelijke administratieverplichtingen te voldoen zoals facturering.
  • Hoe lang de gegevens worden opgeslagen of de criteria voor het bepalen van de termijn– zoals wettelijk verplicht is.
  • Dat personen het recht hebben op inzage rectificatie of verwijdering van hun gegevens

Personen kunnen altijd hun gegevens;

– inzien (op locatie gekozen door Attic-Art)

– wijzigen (via administratie van Attic-Art)

– laten verwijderen (via administratie Attic-Art)

  • Recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken. Personen hebben het recht om tegen de verwerking van hun persoonsgegevens bezwaar te maken.
  • Intrekking van toestemming voor verkrijgen van persoonsgegevens. Personen leveren zelf hun gegevens aan, aan Attic-Art. Attic-Art verlangt geen toestemming van personen om zelf gegevens te verkrijgen.
  • Het recht op indienen van een klacht bij de autoriteit Persoonsgegevens. Klanten van Attic-Art behouden het recht op klagen bij de autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Attic-Art verwerkt

Attic-Art kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Attic-Art, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Attic-Art verstrekt. Ook via andere internet platvormen kan Attic-Art door u zelf verstrekte gegevens verkrijgen, doordat u via dat platvorm een informatieverzoek of een leveringsverzoek gedaan heeft.

Attic-Art kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom Attic-Art uw gegevens nodig heeft

Attic-Art verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Attic-Art uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Attic-Art de gegevens bewaart

Attic-Art bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Attic-Art verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Attic-Art worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waar onder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Attic-Art gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

  • GOOGLE analytics

Attic-Art maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Attic-Art bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Attic-Art te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Attic-Art heeft hier geen invloed op. Attic-Art heeft Google geen toestemming gegeven om via Attic-Art verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

  • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@attic-art.nl.     Attic-Art zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  • Beveiligen

Attic-Art neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Attic-Art maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Attic-Art verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Attic-Art  op via info@attic-art.nl

https://attic-art.nl is een website van Attic-Art.

Attic-Art  is als volgt te bereiken:

Adres:  Toccatastraat 41, 1312TK Almere